ANA KONU BAŞLIKLARI

 • Temelden zirveye;
 • Özofagus, mide, ince barsak ve kolon hastalıkları
 • İnflamatuvar barsak hastalıkları
 • Gastrointestinal/pankreatik nöro endokrin tümörler
 • Karaciğer hastalıkları
 • Pankreas hastalıkları
 • Obezite ve GİS
 • EUS ve ERCP
 • Gastrointestinal lümende ileri endoskopik girişimler
 • Gastrointestinal motilite
 • Gastrointestinal mikrobiyota