DAVET

15. Hepato Gastroenteroloji Kongresi
Değerli Meslektaşlarımız,
15. Hepato Gastroenteroloji Kongresi bu yıl 10 - 14 Ekim 2018 tarihleri arasında, Antalya’da Cornelia Diamond Otel’de yapılacaktır. 2003 yılında başlayarak düzenli bir şekilde her yıl yaptığımız kongrelerimiz giderek artan ilgi ve katılımla Türk Gastroenterolojisi’ne katkıda bulunmaya devam etmektedir.
Kardeş dernekler Avrasya Gastroenteroloji Derneği ve Gastroenteroloji Cerrahisi derneklerinin de katılımları ile son 5 senedir daha geniş bir tabana hizmet etmeye başladık.

Sizlerden aldığımız güçle, giderek artan azim ve kararlılığımızla, hizmette sınır tanımayan bir anlayışla yolumuza devam ediyoruz. Kongremizde gastroenterolojinin en sıcak konularının, en deneyimli bilim insanları tarafından sizlere ulaştırılması için tüm gücümüzle çalışıyoruz.

Antalya güneşi, sosyal programlar ve kongre sürprizleri ile renklenecek kongremizin verimli geçmesi siz değerli meslektaşlarımızın katılım ve katkılarıyla mümkün olacaktır. Bu yılda aktif katılım ve desteklerinizi bekliyor, sizleri bu güzellikleri bizlerle paylaşmaya davet ediyoruz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. A. Kadir DÖKMECİ
Hepato Bilio Pankreatoloji Derneği Başkanı


Değerli meslektaşlarım,
Bu yıl onbeşincisini düzenlediğimiz Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi ve üçüncüsünü yaptığımız “International Conference of Euroasian Gastroenterological Association” toplantılarının başarılı geçmesini ve tüm meslektaşlarımıza faydalı olmasını diliyorum.

Tüm bilimsel çalışmalardan beklentimiz insanlığa faydalı sonuçların çıkarılmasıdır. Bilimdeki hızlı gelişmeler tek bir grubun çabasıyla değil, grupların ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarla sağlanır. Bilimin bir ekip işi olduğu gerçeğinden yola çıkarak kongrenin başarıya ulaşması için iyi bir ekip oluşturarak işe başladık.

Bir binanın dayanıklılığı ve istediğimiz özelliklerde inşaatın yapılabilmesı iyi bir temelle başlar. Kongre konularını seçerken ve işlerken temelden çatıya gerekli olan malzemeleri ve bunları kullanacak yetenekleri düşünerek hazırlık yaptık. Gastroenteroloji uzmanlığına yeni başlayan ve mesleğinin zirvesinde olan meslektaşlarımızı dikkate alarak konuları işlemeye çalıştık.

Gastroenteroloji Bilim Dalı ülkemizde gastroenteroloji, hepatoloji ve endoskopi konularıyla ilgilenen bir bilim dalıdır. Bu yönüyle Anabilim Dalı niteliği taşır. Ülkemizde gastroenteroloji uzmanları sadece temel endoskopik işlemleri değil, ileri endoskopik işlemleri de yapan uzmanlar olmalıdır. Eğitimleri sırasında mutlaka ERCP, EUS, ileri endoskopik işlemler (ESD, POEM vb) ve motilite çalışmaları konusunda da eğitim almalıdırlar. Bu kongre ve konferans meslektaşlarımıza bu konularda da katkıda bulunacaktır.

Bir konunun tam anlaşılabilmesi ancak farklı yönlerden bakmakla mümkündür. Başarı birlikte çalışmak ve iyi bir ekiple yola çıkmakla mümkün olabilir. Hastalıklarla mücadelede bu hastalıkla ilgili uzmanlarla birlikte çalışılmalıdır. Bu nedenle kongre konularını seçerken ve işlerken farklı uzmanlık dallarının da işin içinde olmasını sağlamaya çalıştık. Kongrede ekipten kabul ettiğimiz kardeş uzmanlık derneklerimiz de bu amaçla görev almıştır.

Özetle 15. Ulusal Hepato Gastroenteroloji ve üçüncü “International Conference of Euroasian Gastroenterological Association” toplantısına katılmalısınız, çünkü; konular “Temelden Zirveye” her gastroenteroloji uzmanına hitap edecek ve herkese birşeyler kazandıracaktır.
Sonbaharda Antalya’da birlikte olmak dileğiyle, saygılarımla.

Prof. Dr. Ahmet BEKTAŞ
Kongre Başkanı


6. Ulusal Gastroenteroloji Cerrahi Kongresi
Değerli Meslektaşlarımız,
6. Ulusal Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi’ni 10-14 Ekim 2018 tarihlerinde Cornelia Diamond Hotel/Antalya’da gerçekleştireceğiz. Kongremizin bütün hazırlıklarını tamamladık.

Kongreleri “Bilinenlerin tekrar edildiği” değil, bilgilerimizin gücellenmesine katkısı olan ve vazgeçilemeyecek bir ‘Sürekli Mesleki Eğitim Etkinliği’ olarak kabul ediyoruz. Kongre programı oluşturulmasında ulusal ve uluslararası konuşmacıların davet edilmesinde ve daha önceki beş kongremizde olduğu gibi bu kongremizi de ‘Hybrid Kongre’ olarak gerçekleştirmemizde hep bu ana kavramı esas aldık. Böylece kongremiz katılımcılarının gastroenteroloji cerrahisi ile ilgili, dahili ve cerrahi, bütün sorularının cevabını bulabileceği bir program yaptık ve kongre sonunda da “Geldiğime değdi” değerlendirmesi yapacağı bir ortam oluşturduk. İşte bütün bu nedenlerle ‘Kongremizin mottosu’nu da “Temelden Zirveye” olarak seçtik.

Sizleri de “İyi ki gelmişim” diyeceğinizi umduğumuz 6. Ulusal Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi’ ne davet ediyoruz ve çalışma programınızda10-14 Ekim 2018 günlerini şimdiden kongremiz için ayırmanızı diliyoruz.

Karşılıklı olarak hep iyi haberler alabilmemiz ve kongremizde buluşmak dileklerimizle.

Prof. Dr. Musa AKOĞLU
6. Ulusal Gastroenteroloji Cerrahi Kongresi Kongre Başkanı