KURULLAR

15. Hepato Gastroenteroloji Kongresi

HEBiPA Derneği Yönetim

Başkan
Prof. Dr. Abdülkadir Dökmeci

II.Başkan
Prof. Dr. Selahattin Ünal

Sekreter
Prof. Dr. Hasan Özkan

Sayman
Prof. Dr. Mehmet Arhan

Üye
Prof. Dr. Necati Örmeci

Denetim Kurulu
Yrd. Doç. Dr. Enver Üner
Doç. Dr. Metin Uzman
Doç. Dr. Ali Emrehan Tüzün

Kongre Düzenleme Kurulu

Başkan
Prof. Dr.Ahmet BEKTAŞ

Kongre Sekreterleri
Prof. Dr. Osman ERSOY
Prof. Dr. Bülent DEĞERTEKİN

Kurs Koordinatörleri 
Prof. Dr. İbrahim Halil BAHÇECİOĞLU (Gİ Traktus)
Prof. Dr. Ömer ŞENTÜRK (İBH)
Doç. Dr. Emrah ALPER (EUS, ERCP)
Doç. Dr. Fatih ASLAN (İleri endoskopik girişimler)
Prof. Dr.İbrahim DOĞAN (Motilite)
Prof. Dr. Murat KEKİLLİ ( Hemşire kursu)
                                                                      
Kongre Gazetesi Editörü
Doç. Dr. Beytullah YILDIRIM

Bilimsel Danışma Kurulu

Prof. Dr. Fazle AKBAR ( Bangladeş )
Prof. Dr. Musa AKOĞLU
Doç. Dr. Emrah ALPER
Prof. Dr. Mehmet ARHAN
Prof. Dr. Mehmet ARSLAN
Doç. Dr. Fatih ASLAN
Prof. Dr. İbrahim Halil BAHÇECİOĞLU
Prof. Dr. Eren BERBER ( Amerika Birleşik Devletleri )
Prof. Dr. Erdal Birol BOSTANCI
Dr. Öğr. Üyesi M. Kadri ÇOLAKOĞLU
Prof. Dr. Kadir DEMİR
Prof. Dr. İbrahim DOĞAN
Prof. Dr. Deniz GÜNEY DUMAN
Prof. Dr. Siva Raja (Amerika Birleşik Devletleri)
Doç. Dr. Mustafa DUMAN
Prof. Dr. Metin ERCAN
Prof. Dr. Macit GÜLTEN
Doç. Dr. İsmail GÖMCELİ
Prof. Dr. Ramazan İDİLMAN
Prof. Dr. Muhsin KAYA
Prof. Dr. Ertuğrul KAYAÇETİN
Prof. Dr. Zeki KARASU
Prof. Dr. Murat KEKİLLİ
Prof. Dr. Cüneyt KAYAALP
Prof. Dr. Mehmet KORUK
Prof. Dr. Aydın Şeref KÖKSAL
Prof. Dr. Mamun Al MAHTAB ( Bangladeş )
Prof. Dr. Nihat OKCU
Prof. Dr. Necati ÖRMECİ
Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz ÖZDEMİR
Prof. Dr. İlter ÖZER
Prof. Dr. Hasan ÖZKAN
Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan ÖZŞAY
Prof. Dr. Peter SCHEMMER (Avusturya)
Prof. Dr. Orhan SEZGİN
Prof. Dr. Abdullah SONSUZ
Prof. Dr. Halis ŞİMŞEK
Prof. Dr. Ömer TOPALAK
Prof. Dr. Murat TÖRÜNER
Doç. Dr. Yaşar TUNA
Prof. Dr. Murat ULAŞ
Prof. Dr. Ahmet UYGUN
Prof. Dr. Belkıs ÜNSAL
Prof. Dr. Yücel ÜSTÜNDAĞ
Prof. Dr. Mehmet Hadi YAŞA
Doç. Dr. Beytullah YILDIRIM
Prof. Dr. Sezai YILMAZ
Prof. Dr. Enver ZEREM ( Bosna Hersek )


6. Ulusal Gastroenteroloji Cerrahi Kongresi

Kongre Düzenleme Kurulu

Başkan
Prof Dr Musa AKOĞLU

II. Başkan
Prof Dr Erdal Birol BOSTANCI

Yönetim Kurulu

Başkan
Prof. Dr. Erdal Birol BOSTANCI

Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Musa AKOĞLU

Muhasip Üye
Doç Dr Murat ULAŞ

Üye
Doç Dr Yusuf ÖZOĞUL

Üye
Dr Canbek SEVEN