TEMELDEN ZİRVEYE
GASTROİNTESTİNAL TRAKTUS KURSU
EUS KURSU
EPCP KURSU
08:20 - 08:30 AÇILIŞ
Dr. İbrahim Halil Bahçecioğlu, Dr. Emrah Alper 
  TEMELDEN ZİRVEYE GASTROİNTESTİNAL TRAKTUS KURSU
Kurs Başkanı: Dr. İbrahim Halil Bahçecioğlu
08:30 - 09:30 ENDOSKOPİ ve PATOLOJİDEN TEDAVİYE - ÖZOFAGUS
Oturum Başkanları: Dr.İbrahim Halil Bahçecioğlu, Dr.Osman Ersoy
08:30 - 08:50 Eozinofilik Özofajit Patogenez, Tanı ve Tedavisi Nasıldır?
Dr. Mehmet Asil
08:50 - 09:10 Özofagusta Submukozal Lezyon:  Tanısal Yöntemler, EUS ve Patoloğun Rolü?, Tedavi Modaliteleri?
Dr. Ömer Yılmaz
09:10 - 09:30 Barret Epitelyumu: İzlem, Hangi Durumda Ablasyon, Hangi Durumda Rezeksiyon?
Dr. Cem Kalaycı
09:30 - 09:45 Kahve Arası 
09:45 - 10:45 ENDOSKOPİ ve PATOLOJİDEN TEDAVİYE - MİDE
Oturum Başkanları: Dr. Mehmet Cindoruk, Dr. Hüseyin Ataseven
09:45 - 10:05 Midede Submukozal Lezyon: Ne Yapmalıyız? EUS ve Patoloğun Rolü, Tedavi Seçenekleri?
Dr. Orhan Tarçın
10:05 - 10:25 Midenin Prekanseröz Lezyonlarında Tedavi ve Takip Nasıl Olmalıdır
Dr. Ulvi Demirel
10:25 - 10:45 Erken Evre Mide Kanseri Tedavi Seçenekleri ve İzlem Nasıl Olmalıdır?
Dr. Meltem Ergün
10:45 - 11:00 Kahve Arası 
11:00 - 12:00 ENDOSKOPİ ve PATOLOJİDEN TEDAVİYE - İNCE VE KALIN BARSAK
Oturum Başkanları: Dr. Osman Ersoy Dr. Yüksel Seçkin
11:00 - 11:20 Terminal İleum ve Kolonda Ülser : Sadece  İBH Mıdır?
Dr. Mehmet Yalnız
11:20 - 11:40 Kolonda Divertiküller: Gördük Ne Yapalım ?
Dr.Abdurrahman Şahin
11:40 - 12:00 Kolonda Malign ve Premalign Polip: İzlem ve Tedavi Nasıl Olmalıdır?
Dr.Levent Erdem
12:00 - 13:00 Öğle Yemeği 
  TEMELDEN ZİRVEYE EUS KURSU
Kurs Başkanı: Dr. Emrah Alper
13:00 - 14:00 EUS'DA TEMEL
Oturum Başkanları: Dr. Emrah Alper, Dr. Ömer Yılmaz
13:00 - 13:20 Yeni Başlayacaklar .çin Temel EUS; Hangi Cihazı Almalıyım? Başlangıçta Temel Sorunlar Nedir? 
Dr. Emrah Alper
13:20 - 13:40 EUS’ta Referans Noktaları; Mediasten ve Pankreatobiliyer Değerlendirme?
Dr. Mehmet Bektaş
13:40 - 14:00 EUS ile Doku Örneklemesi; Kullanılan İğneler ve Teknikler
Dr. Ahmet Aydın
14:00 - 14:15 Kahve Arası 
14:15 - 15:15 EUS'da ZİRVE
Oturum Başkanları: Dr. Emrah Alper, Dr. Ömer Yılmaz
14:15 - 14:35 EUS ile Kistogastrostomi ve Nekrozektomi; Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
Dr. Hüseyin Ataseven
14:35 - 14:55 EUS Kılavuzluğunda Bilioenterik ve Enteroenterik Girişimler
Dr. Hakan Şentürk
14:55 - 15:15 EUS’un Kanser Evrelemesindeki Rolü
Dr. Deniz Duman
15:15 - 15:30 Kahve Arası 
  TEMELDEN ZİRVEYE ERCP KURSU
Kurs Başkanı: Dr. Emrah Alper
15:30 - 16:50 ERCP'de ZİRVE
Oturum Başkanları: Dr. Ömer Topalak, Dr. Ahmet Bektaş
15:30 - 15:50 EST ve Ön Kesi Teknikleri, EST Komplikasyonlarının Yönetimi
Dr. Aydın Şeref Köksal
15:50 - 16:10 Basit Taşların Ekstraksiyonu ve Çıkarılamayan Taşların Yönetimi
Dr. İrfan Koruk
16:10 - 16:30 Benign ve Malign Safra Yolu Darlıklarının Tedavisinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
Dr. Bülent Ödemiş
16:30 - 16:50 ERCP ile Pankreas Kanal Taşlarının Tedavisi ve Minör Papilla Girişimlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
Dr. Galip Ersöz
20:00 - 21:20 TEMELDEN ZİRVEYE TÜRK GASTROENTEROLOJİSİNİN PROBLEMLERİ
Oturum Başkanları: Dr. Ahmet Bektaş, Dr. Osman Ersoy
20:00 - 20:20 Dr. Abdülkadir Dökmeci
20:20 - 20:40 Dr. Hasan Özkan
20:40 - 21:00 Dr. Musa Akoğlu
TEMELDEN ZİRVEYE
İLERİ ENDOSKOPİ TEKNİKLERİ KURSU
GASTROİNTESTİNAL MOTİLİTE KURSU
İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIĞI KURSU
08:20 - 08:30 AÇILIŞ
Dr. Ömer Şentürk, Dr. İbrahim Doğan, Dr. Fatih Aslan
  TEMELDEN ZİRVEYE İLERİ ENDOSKOPİ TEKNİKLERİ KURSU
Kurs Başkanı: Dr. Fatih Aslan
08:30 - 09:30 İLERİ ENDOSKOPİ TEKNİKLERİ KURSU
Oturum Başkanları: Dr. Murat Tuncer, Dr. Fatih Aslan
08:30 - 08:50 Endoskopik Rezeksiyon İşlemlerinde Lezyonların Endoskopik Değerlendirilmesi ve Klinik Endikasyonlar
Dr. Sadettin Hülagü
08:50 - 09:10 Rezeksiyon Öncesi Değerlendirmede Endoskopik USG ve Radyolojik Görüntüleme ; Ne zaman?
Dr. Yücel Üstündağ
09:10 - 09:30 Endoskopik Rezeksiyon İşlemlerinde Kullanılan Alet ve Ekipmanlar
Dr. Mehmet İbiş
09:30 - 09:45 Kahve Arası 
09:45 - 10:45 İLERİ ENDOSKOPİ TEKNİKLERİ KURSU
Oturum Başkanları: Dr. Murat Tuncer, Dr. Fatih Aslan
09:45 - 10:05 Endoskopik Rezeksiyonda Koter Kullanımı
Dr. Beytullah Yıldırım
10:05 - 10:25 Obezite ve Endoskopi, Son Durum?
Dr. Emel Ahıshalı
10:25 - 10:45 3. boyut: POEM, STER ve EFTR
Dr. Fatih Aslan
10:45 - 11:00 Kahve Arası 
  TEMELDEN ZİRVEYE GASTROİNTESTİNAL MOTİLİTE KURSU
Kurs Başkanı: Dr. İbrahim Doğan
11:00 - 12:00 ÖZOFAGUSUN FONKSİYONEL TESTLERİ
Oturum Başkanı: Dr.Selahattin Ünal, Dr. İbrahim Doğan
11:00 - 11:20 Manometrinin Temelleri
Dr. İbrahim Doğan
11:20 - 11:40 Özofagusta HRM Uygulaması ve Tanı Kriterleri
Dr. İbrahim Doğan
11:40 - 12:00 Özofagusta PH’metre ve Değerlendirilmesi
Dr. Talat Ayyıldız
12:00 - 13:00 Öğle Yemeği 
13:00 - 14:00 ANOREKTAL FONKSİYONEL TESTLER
Oturum Başkanı: Dr. Selahattin Ünal, Dr. İbrahim Doğan
13:00 - 13:20 Anorektal Manometri
Dr. Aşkın Erdoğan
13:20 - 13:40 Defekografi
Dr. Selma Uysal Ramadan
13:40 - 14:00 Anorektal Biyofeedback Tedavisi
Dr. Ramazan Öztürk
14:00 - 14:15 Kahve Arası 
  TEMELDEN ZİRVEYE İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIĞI KURSU
Kurs Başkanı: Dr. Ömer Şentürk
14:15 - 15:15 İBH'da TEMEL
Oturum Başkanları: Dr. Ömer Şentürk, Dr. Emin Altıparmak
14:15 - 14:35 İBH Şüphesi Olan Hastanın İlk Değerlendirmesi ve Tedaviye Başlamadan Yapılması Gerekenler
Dr.Mehmet Dursun
14:35 - 14:55 İBH’da Endoskopi: Ne Zaman?
Dr.İhsan Uslan
14:55 - 15:15 Ülseratif Kolit ve Crohn Hastalığında İlk Basamak Tedavi
Dr. Can Gönen
15:15 - 15:30 Kahve Arası 
15:30 - 15:50 İBH'da ZİRVE
Oturum Başkanları: Dr.Ömer Şentürk, Dr.Emin Altıparmak
15:30 - 15:50 İBH’da Biyolojik Ajanların Rasyonel  Kullanımı
Dr. Güray Can
15:50 - 16:10 Crohn Hastalığında Cerrahi Zamanlaması ve Postop Takip Nasıl Olmalıdır?
Dr. Cem Çekiç
16:10 - 16:30 İBH’da Nütrisyonal Eksiklikler ve Tedavi Yaklaşımları
Dr. Mehmet Arhan
16:30 - 17:15 İLAÇLARIN AKILCI KULLANIMI
Dr. İsmail Balık
KARACİĞER CERRAHİSİ KURSU
Kurs Başkanı: Dr. Sezai Yılmaz, Dr. Ekrem Kaya
08:20 - 08:30 AÇILIŞ
Dr. Erdal Birol Bostancı
  Oturum Başkanları: Dr. Sezai Yılmaz, Dr. Ekrem Kaya
08:30 - 08:50 Karaciğer Fonksiyon Testlerinin Değerlendirilmesinde Klinikte Kullanılan Testler ve Yorumu
Dr. Meral Akdoğan Kayhan
08:50 - 09:10 Karaciğerin Sektör ve Segment Anatomisi, Arteriel Sistem, Portal Sistem ve Safra Yolunun Anatomik Varyasyonları
Dr. Gürkan Öztürk
09:10 - 09:30 Karaciğer Segmentlerinin Radyolojik Tanınması, Reel Anatominin İntraoperatif USG Kullanımı İle Tanımlanması, İntraoperatif USG Kullanımında Cerraha Yardımcı Pratik Noktalar
Dr. Eren Berber
09:30 - 09:45 Kahve Arası 
09:45 - 10:05 Karaciğer Lezyonlarında Kullanılan Görüntüleme Metodlarının Avantaj Dezavantajları; Ne Zaman Hangi Tetkiki İsteyelim?
Dr. Sarper Ökten
10:05 - 10:15 Hiler Plate Anatomisi, Önemi ve Ameliyatta Tanınması
Dr. Ekrem Kaya
10:15 - 10:30 Karaciğer Cerrahisini Kolaylaştırıcı Manevralar
Dr. Sezai Yılmaz
10:30 - 10:45 Pringle Manevrasının Uygulanması, Total Vasküler Ooklüzyon, İn-situ, Ex Vivo, Antesitum Hipoperfüzyon Teknikleri
Dr. Cüneyt Kayaalp
10:45 - 11:00 Kahve Arası 
11:00 - 11:20 Karaciğer Mobilizasyonu, Sağ Hepatektomi ve Sol hHepatektomide Dikkat Edilecek Noktalar
Dr. Bülent Aydınlı
11:20 - 11:40 Sağ Anterior ve Posterior Sektörektomi, Sol Lateral Sektörektomi, Santral Rezeksiyon
Dr. İlgin Özden
11:40 - 12:00 Karaciğer Segment Rezeksiyonları ve Dikkat Edilecek Noktalar
Dr. Cumhur Yeğen
12:00 - 13:00 Öğle Yemeği 
13:00 - 13:20 Portal Ven Embolizasyonu ve İki Stage Hepatektomi ve ALPPS Endikasyonları Hangisini Ne Zaman Tercih Edelim?
Dr. E. Birol Bostancı
13:20 - 13:40 ALPPS ve Modifiye ALPPS Teknikleri
Dr. Mehmet Fatih Can
13:40 - 14:00 Laparoskopik Karaciğer Rezeksiyonunda Preop Hasta Hazırlığı, Hasta Pozisyon Seçimi, Trokar Yerlerinin Belirlenmesi
Dr. Fatih Sümer
14:00 - 14:15 Kahve Arası 
14:15 - 14:45 Laparoskopik Nonanatomik Rezeksiyonlar, Segment 2-3 Rezeksiyonu, Sağ Hepatektomi, Sol Hepatektomi ve Santral Rezeksiyon
Dr. Mustafa Kerem
14:45 - 15:15 Robotik Karaciğer Rezeksiyonun Avantaj Dezavantajları, Robotun Docking'i ve Robotik Karaciğer Rezeksiyon Uygulamaları
Dr. Eren Berber
15:15 - 15:30 Kahve Arası 
15:30 - 15:50 Karaciğer Rezeksiyonlarında Boya Tekniklerinin ve İndosiyanin Green Kullanımı
Dr. Ender Dulundu
15:50 - 16:10 Karaciğer Ablasyon Teknikleri (RFA, Microwave ve IRE)
Dr. Mustafa Özdemir
16:10 - 16:30 Karaciğer Cerrahisinde Kanama Durdurucular, En eEfektif Kanama Durdurucu Hangisidir?
Dr. Peter Schemmer
16:30 - 16:50 Extended Hepatektomi Sonrası Yoğun Bakımda Bakım, Karaciğer Yetmezliğinin Tanınması ve Tedavisi
Dr. Cemalettin Aydın
16:50 - 17:30 Kurs Değerlendirilmesi: Sorular-Cevaplar, Sertifika Dağıtımı